Privacy Verklaring

Privacy is voor Maison Madou erg belangrijk. We streven ernaar om die privacy voor
onze gebruikers optimaal te verzekeren. In deze privacy verklaring lichten we toe wat we met
jouw gegevens doen.

Deze ‘Privacy verklaring’ regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Maison Madou, gevestigd aan de Churchilllaan 738, 4532 JB, Terneuzen.
christel@madoubags.nl / 0629278700

Geregistreerd in het handelsregister onder naam Waal12 onder nummer 65622138. Het BTW
nummer is NL180464346B01.

Persoonsgegevens
Wij verwerken een aantal persoonsgegevens:
– Bij telefonisch of e-mail contact : je telefoonnummer(s) en mailadres(sen)
– Bij het plaatsen van een bestelling: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens
– Via cookies (zie volgende paragraaf betreffende cookies)

Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Je adresgegevens worden
alleen doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij het afhandelen van je bestelling (zoals
PostNL). Tevens verwerken we persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Maison Madou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je
computer. MadouBags gebruikt cookies om je te herkennen wanneer je de
www.maisonmadou.nl of www.madoubags.nl nogmaals bezoekt. Door cookies te gebruiken
kan Maison Madou informatie verzamelen over het gebruik van de website en deze
verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. De cookies geven informatie
met betrekking tot persoonsidentificatie. Wil je geen cookies ontvangen, dan kun je dat
in je browser instellen.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maison Madou. Hiertoe
dien je te contact op te nemen, hetzij per e-mail of per post, mits bijvoeging van een kopie
van je identiteitsbewijs.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Tel +31 (0)88 1805 250 of via het klachtenformulier op
de site https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Winkelwagen
Scroll naar boven